Ventos regioninis parkas     Ventos regioninis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. I–2913 „Dėl regioninių parkų ir draustinių įsteigimo“ (Žin., 1992, Nr. 30–913), siekiant išsaugoti Ventos paslėnių kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti.   Regioninio parko paskirtis, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr.490 „Dėl regioninių parkų nuostatų patvirtinimo“, yra išsaugoti Ventos slėnio kraštovaizdį su raiškiais šlaitais, atodangas su juros periodo suakmenėjusios faunos kompleksais, Ventos ir jos intakų - Virvytės, Uogio, Ažvilio, Dabikinės upelių - natūralų hidrografinį tinklą; išsaugoti kultūros paveldo vertybes.   Ventos regioninio parko apsaugos režimą užtikrina ir regioninio parko steigimo tikslų įgyvendinimą koordinuoja Ventos regioninio parko direkcija.   Svarbiausios gamtos vertybės: Ventos, Virvytės, Dabikinės, Uogio, Avižlio upės ir upeliai, jų natūralus hidrografinis tinklas, slėniai su retomis Lietuvoje natūraliomis pievomis, senomis giriomis ir giraitėmis. Upėms būdingos didelės išraiškingos kilpos, slėniams – statūs šlaitai su unikaliomis atodangomis. Europos mastu ypač vertinga Papilės atodanga, kurioje atidengti juros periodo suakmenėjusios faunos kompleksai, buvę žemės paviršiuje prieš 155-130 milijonų metų. Tai unikalus geologinis paminklas.   Papilės seniūnijoje auga 15-kamienė liepa, Rudikių ąžuolas. Žibikų pušyne stūkso mitologinis Juodasis akmuo, dar vadinamas Meilės akmeniu.   Svarbiausios kultūros paveldo vertybės: Papilės I ir II bei Gyvolių piliakalniai, daug senkapių. Įspūdingai atrodo bažnyčios, keturi vandens malūnai, iš kurių įspūdingasis Augustaičių – veikiantis. Viekšnių kapinėse gausu 18-19 a. lietinių ir kaltinių kryžių. Paminėtini Daubiškių ir Pavirvytės dvarai su išlikusiais tradicinės medinės architektūros pastatais ir parkais. Ramoniškės kaime stovi koplytstulpis garsiam režisieriui J. Miltiniui atminti. Istorija ir architektūra išsiskiria Papilė ir Viekšniai. Papilėje paskutines savo gyvenimo dienas leido lietuvių tautos žadintojas, istorikas ir rašytojas Simonas Daukantas. Jis čia ir palaidotas, Papilėje stovi jam atminti skirtas paminklas. Viekšniuose garsiųjų profesorių Mykolo, Vaclovo ir Viktoro ir jų šeimai pastatytas paminklas.   Muziejai: Papilėje veikia istoriko bei rašytojo Simono Daukanto muziejus. Viekšniuose – aviacijos pradininko Lietuvoje A. Griškevičiaus, vaistininko V. Aleksandravičiaus muziejai.   Galimybės poilsiauti: Ventos regioninio parko darbuotojai mielai supažindina su juros periodo sluoksnių atodangomis, muziejais, dvarais, vandens malūnais ir kitomis šio Žemaitijos krašto įžymybėmis bei lankytinais objektais. Šias vietas galima aplankyti keliaujant pėsčiomis, dviračiais ar automobiliais. Direkcijoje galima įsigyti regioninio parko schemas su pažymėtais maršrutais. Rekomenduojamos visos kaimo turizmo sodybos šalia šio regioninio parko.   Mėgstantiems vandens turizmą didelį įspūdį padarys kelionės baidarėmis ar valtimis Ventos ir Virvytės upėmis, kurių pakrantėse įrengtos stovyklavietės bei atokvėpio vietos. Čia galima maudytis, žvejoti ar tiesiog su šeima ir draugais.   Poilsiautojai pirmiausia laukiami Ventos pakrantėse priešais Dabikinės žiotis, Virvytės santakoje, prie Viekšnių.     Šaltinis: www.vstt.lt