Verkių regioninis parkas     Verkių regioninis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. I–2913 „Dėl regioninių parkų ir draustinių įsteigimo“ (Žin., 1992, Nr. 30–913), siekiant išsaugoti Žaliųjų ežerų gamtinius ir Verkių, Kalvarijų, Trinapolio apylinkių kultūrinius istorinius kompleksus, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti.   Regioninio parko paskirtis, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 855 „Dėl Pavilnių ir Verkių regioninių parkų nuostatų patvirtinimo“, yra išsaugoti Žaliųjų ežerų gilius dubaklonius, Neries šlaitus, Turniškės, Riešės ir Baltupio (Cedrono) upelių paslėnius; išsaugoti kultūros paveldo vertybes, iš jų Verkių dvaro ansamblį su parku, senųjų tvenkinių sistema, senąja dvarviete bei Kalvarijų kultūros kompleksą - Šv. Kryžiaus bažnyčią ir Kryžiaus kelią, Trinapolio vienuolyno ansamblį, istoriškai susiklosčiusių kelių trasas, jų aplinką.   Verkių regioninio parko apsaugos režimą užtikrina ir regioninio parko steigimo tikslų įgyvendinimą koordinuoja Verkių regioninio parko direkcija.   Verkių regioninis parkas susideda iš dviejų gana skirtingo kraštovaizdžio dalių: pietinės, kurioje vyrauja kultūros paveldo vertybės, ir šiaurinės, kurioje randamos svarbiausios gamtinio kraštovaizdžio vertybės.   Svarbiausios gamtos vertybės. Žaliųjų ežerų kraštovaizdis su unikaliomis vandens augalų bendrijomis, termokarstinės kilmės ežerėliai Verkių miške, Riešės upelio ir jo slėnio struktūra, mažieji upeliai: Verkė, Baltupis (Cedronas) bei gilus fliuvioglacialinis Neries slėnis su ryškiomis terasinių šlaitų juostomis.   Ypatingą vertę turi Žalieji ežerai (Balsys, Mažasis Gulbinas, Gulbinas, Akis, Raistelis, Baraukos akis), telkšantys labai giliuose stačiašlaičiuose rininės kilmės dubakloniuose. Bene didžiausias galvosūkis – ryškiai žalia jų spalva. Taip yra dėl didelio karbonatų kiekio požeminiame vandenyje, kuriuo maitinami Žalieji ežerai. Ypač įdomus yra Balsio ežeras, kurio statūs, miškingi šlaitai iškilę virš vandens iki 40 m, beveik tiek pat nusileidžia po vandeniu, tiesiog smigdami žemyn. Jų dubaklonius - rinas – išgraužė tekantys tirpstančio ledyno vandenys maždaug prieš 18 tūkst. metų. Reljefas – tikrai įspūdingas.   Svarbiausios kultūros paveldo vertybės. Unikalus Verkių dvaro sodybos ansamblis su senojo baltų tikėjimo ženklais ir Verkių senkapiais, 17 a. Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelias pastatytas, Kalvarijų ir Trinapolio sakralinių objektų kompleksas, mezolito ir neolito gyvenviečių liekanos, technikos paminklas – Naujųjų Verkių popieriaus fabrikas.   Viena didžiausių ir gražiausių Lietuvoje dvarų sodybų – Verkių dvaro ansamblis, kurį sudaro vakarinė ir rytinė oficinos, paviljonas, arklidės, ladainė, sargo namelia, dvi oranžerijos, du vandens malūnai, vila, kumetynas, kt. statiniai su parku bei senųjų tvenkinių sistema. Verkių apylinkėse plytėjo didžiulės girios, kur kunigaikščiai medžiojo stumbrus, elnius, taurus. Ant aukšto kalno, kur Verkės upelis įteka į Nėrį, stovėjo pagonybės laikus menanti Lizdeikos šventykla. Dabar šioje vietoje stovi aukuras, kur senųjų švenčių metu Romuviečiai uždega ugnelę. Savitas Vilniaus kalvarijų kompleksas, kurį sudaro Kryžiaus kelias, Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčia, Trinapolio bažnyčios su vienuolynu ansamblis. Kryžiaus kelias, įkurtas 17 a., unikalus savo stočių skaičiumi: 22 mūrinės koplyčios, 7 mediniai vartai, medinis tiltas-koplytėlė ir aukštai ant kalno iškilusi vėlyvojo baroko stiliaus Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčia, pastatyta 1772 m.   Galimybės poilsiauti. Poilsiui skirtos rekreacinės teritorijos prie Balsio, Gulbino ežerų, Verkių regioninio parko miškuose. Geriausios sąlygos trumpalaikiam poilsiui prie Žaliųjų ežerų. Paplūdimyje prie Balsio ežero puikios sąlygos maudytis ir irstytis valtimis, kurios čia ir nuomojamos. Greta Gulbino ežero lankytojų laukia įrengti miško baldai, laužavietės. Rekomenduojame pasirinkti sodybos nuoma šalia šio regioninio parko.   Puikus Žaliųjų ežerų vaizdas atsiveria iš regyklos, įrengtos ant aukšto Balsio ežero kranto.   Pažintinės kelionės rekomenduojamos Žaliųjų ežerų kraštovaizdžio draustinio , Verkių ornitologiniu, botaniniu takais, Verkių parko ansamblio bei jo apylinkių takeliais, unikaliu Kryžiaus keliu ar jo atkarpomis. Direkcija įrengė 5 km. dviračių taką   nuo Santariškių iki Žaliųjų ežerų.   Direkcija kviečia į pažintines ekskursijas pėsčiomis, dviračiais, automobiliais, savaitgaliais organizuoja pažintinius pėsčiųjų bei dviračių žygius įdomiausiais regioninio parko maršrutais. Dviračius galima išsinuomoti direkcijoje.   Rekomenduojame pasirinkti sodybos nuoma šalia šio regioninio parko.     Šaltinis: www.vstt.lt