Asvejos regioninis parkas     Asvejos regioninis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. I–2913 „Dėl regioninių parkų ir draustinių įsteigimo“ (Žin., 1992, Nr. 30–913), siekiant išsaugoti Asvejos ežeryno kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti. Regioninio parko paskirtis, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 490 „Dėl regioninių parkų nuostatų patvirtinimo“, yra išsaugoti Asvejos ežeryno (Asvejos, Baluošo, Žverno ir kiti ežerai) miškingų apylinkių gamtos vertybes, kultūros paveldo vertybes, iš jų – Dubingių urbanistinį kompleksą su piliaviete, pilkapius, Alkos, Purviniškių kaimus.   Asvejos regioninio parko direkcija Asvejos regioninio parko apsaugos režimą užtikrina ir regioninio parko steigimo tikslų įgyvendinimą koordinuoja Asvejos regioninio parko direkcija. Asvejos regioniniame parke saugomas Asvejos ežeryno kraštovaizdis. Čia unikali ledyno tirpsmo vandenų išgraužtų dubaklonių sankirta su stačiašlaičiais giliais ežerais, kurių parke daugiau kaip 30. Žmogaus veiklos beveik nepaliestos pelkės užima apie 8% regioninio parko teritorijos. Svarbiausios gamtos vertybės. Didžiausi ir įdomiausi ežerai – Asvejos ežeras, besitęsiantis 22 km, kiek mažesni, bet ne mažiau vertingi Baluošų, Beržos, Viranglio, Ilgio, Žverno, Nikajo ežerai. Savitas Baluošų ežero ir šimtamečių pušynų kraštovaizdis su vandens ir plėšriesiems paukščiams vertingais biotopais, pelkėtas ežeringas Beržos dubaklonis, pasižymintis didele biotopų įvairove, Jurkiškio (Stirnelės) upelis, Asvejos ežero Vyriogalos įlankos ir ją supančių miškų kraštovaizdis bei Dubingos upelio ištakos, Žalktynės įlankos ir ją supančių miškų kraštovaizdis bei Ešerinės aukštapelkė, Purviniškių pelkėje velnio neštas ir pamestas Majo akmuo, storiausia Lietuvos pušis (Purviniškių), Alkos klevas, Abejutės ąžuolas. Didžiausia yra Purvino pelkė, pasižyminti augalų ir gyvūnų rūšių gausa. Svarbiausios kultūros paveldo vertybės. Dubingių urbanistinis kompleksas su Dubingių piliakalniu ir piliaviete, Baluošų piliakalnis, Žingių, Degsnės, Jutonių ir Voronių pilkapynai, Alkos ir Purviniškių kaimai, Dubingių karčema, medinis tiltas per Asvejos ežerą, seniausia Dubingių apylinkėse mokykla. Muziejai.Alkos kaime yra privatus Artūro Davainio muziejus – buities rakandų ekspozicija. Dubingių krašto buities ir istorijos muziejus įsikūręs Dubingių smuklėje bei mokykloje. Galimybės poilsiauti. Asvejos regioniniame parke poilsiautojams skirtos teritorijos tarp Žverno ir Asvejos ežerų su Žverno ežeru, Asvejos ežero rytinė pakrantė, Ilgio (Gilaušio) ežero pakrantės, rytinis Viranglio ežero krantas, Nikajo ežeras su vakarine ir šiaurės vakarine pakrantėmis bei Galono ir Leikštekio ežerai ir jų rytinės pakrantės. Stovyklavietės yra beveik prie kiekvieno ežero. Su palapinėmis galima apsistoti Abejučių, Purviniškių, Žingių, Liudgardo ir Galono poilsiavietėse. Arba renkamasi kaimo turizmas. Dubingių poilsio namuose lankytojai laukiami ištisus metus. Čia galima ne tik išsinuomoti valtis, vandens dviračius, bet ir apsistoti ilgesniam laikui, išsinuomoti salę konferencijoms, pobūviams. Yra pirtis. Puikūs reginiai atsiveria iš Dubingių ir Baluošų regyklų, taip pat Ilgio ir Žverno ežerų panoraminė regykla. Nuo Dubingių pradedamos įdomios turistinės kelionės valtimis, baidarėmis Asvejos ežeru (23 km), Dubingos upele (18 km) iki Žeimenos. O pasiekus Žeimeną, galima pasiekti ir Kuršių marias. Buriuoti tinkami Asvejos, Baluošų, Žverno bei Arino ežerai. Dubingiuose įrengtas pažintinis takas, vedantis į Dubingių piliavietę. Dviračiais bei pėsčiomis įdomu keliauti šiomis trasomis: Dubingiai – Liudgardas – Baluoša – Žingiai – Jonėnai – Žalktynė – Dubingiai ir Padubingė – Abejučiai – Jakūbiškės – Žingiai – Padubingė. Žiemos metu šios trasos tinka ir slidinėjimui. Mėgstantiems keliauti automobiliu rekomenduojama pasirinkti didįjį žiedą: Dubingiai – Joniškis – Abejučiai – Sužionys – Žalktynė – Dubingiai. Miškuose, išskyrus rezervatų miškus, galima uogauti, grybauti bei riešutauti. Žvejus mėgėjus vilioja Asvejos, Baluošų, Žverno, Nikajo, Galono, Leikštenio ežerų gelmės.   Šaltinis: www.vstt.lt