Bukonių dvaras (Kauno apskr.)     Važiavau iš Šėtos į Siesikų pilį. Lekiant pro Bukonius akį patraukė apleistas pastatas. Tokių nepravažiuoju pro šalį neaplankęs. Bukonių dvaras statytas 1584 m. Be garsios istorijos, bet su neblogu stažu. Taigi nemanau, kad jo gyvavimas praslinko be jokių nuotykių. Didieji dvarai dvelkia savo pompastika, labai oficialūs, įpareigoja tave elgtis atitinkamai. Mažiau žymūs man arčiau prie širdies, jie šiek tiek apleisti ir tokie nuostabūs. Ir nežiūrint į tai, kad dalis jų negrįžtamai dings, kad ir kaip žiauriai tai skambėtų. Bukonių dvaras būtent toks. Išnaršiau visą pastatą iki pat stogo. Nosį užrietė dvokiančios atliekos, kurios vietoj sąvartyno atrado savo amžino poilsio vietą kelių šimtų metų senumo dvaro rūmuose. Šiukšlės priminė šilkaverpio lervas, tik šios buvo milžiniško didžio. Visi kambariai užversti. Rūsių būklė ne ką geresnė: ten judėti buvo sunku per “bambalius”. Tikrai mes mylim savo paveldą. Dvaras daugiau panašus į didesnio dvaro palivarką, nei į dvaro ansamblį.   Bukonių seniūnija įkurta 1919 m. ir apėmė buvusių Panoterių valsčiaus pakraštines sritis. Galbūt ir Bukonių dvaras priklausė Panoterių dvarui. Bet štai 1924 m. kovo 27 d. laikraštyje “Vienybė”, skyriuje Lietuvos žinios paskelbtas naujai dalinamų dvarų inventoriaus ir žemių sąrašas. Jame aiškiai parašyta: “Ukmergės apskrityje : Bukonių dvaras su priklausomais prie to dvaro atskirais ūkiais ir kitomis žemėmis, Bukonių miest. žemės, kurie yra Panaterių valsčiuje”. Vadinasi subjektas pavadintas dvaru. Visai netoli nuo čia šalia Bukonių ėjo svarbus kelias Varšuva – Sankt Peterburgas, kuris matyt įtakojo dvaro atsiradimą strategiškai patogioje vietoje. Knygoje “Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas” įrašyta tik XVIII a. Bukonių kaimo koplyčia. Kad tais apgailėtinais sovietiniais laikais kulto pastatas papultų į respublikinės reikšmės paminklų sąrašą turėjo būti labai svarus argumentas.   Štai ką turi Bukonių bendruomenė. Tik ar vertina? Dar apie dvarą yra išlikęs įrašas ant vienos mokyklinės vinjetes: “Čia Bukonių dvaras kuriame 1921 m. buvo pirmoji mokykla Bukonyse. Jis (dvaras) pastatytas 1584 m.. Dvarą statė: Bukonių, Konstantinovėlės, Rukuižų ir kitų kaimų baudžiauninkai. Dvaras pastatytas iš plytų. Plytoms molį ėmė už kilometro nuo pastato į šiaurės vakarus, žmonės kurie kalbėjo lenkiškai vadino tą vietą cegelnia, o lietuviškai plytničia. 1959 m. vėl dvare buvo mokykla tik ne su 50 mokinių, o su 300 mokinių. Toje mokykloje mokėsi mokiniai iki 1980 metų” . Bukonių dvaro ir koplyčios atsirado tuo pat metu kaip ir Ponoterių dvaras, kuri valdė Domeikos. Gal jie šeimininkavo ir Bukonyse.       SITUACINIS PLANAS       INFORMACIJOS ŠALTINIS: www.nakacia.lt