Čekuvos dvaras  (Kauno apskr.)     Čekuvos (Ariogalos) dvarą atrasti ir privažiuoti prie jo nėra sunku. Prieš pat Ariogalos miestą nuo Kauno pusės, iš  Žemaičių plento į dešinę pusę, link jo veda įprastinė dvarams medžių alėja. Čekuvos dvaras iškentėjo daug transformacijų, tai tikras transformeris. Dvaro rūmų pastatą  griovė, ardė, mūrijo, vėl griovė, lopė, dažė. Autentiškos liko turbūt tik kapitalinės sienos. Pertvarkos vyksta ir dabar. Tik nelabai aišku, ar tai remontas ar nesėkmingas išminuotojų bandymas nukenksminti 305 mm kalibro sviedinį. Manau čia reikalingas talentas taip skoningai viską sujaukti. Dekoracijos karinio siužeto filmui. Pastatas kaip augalas, kol žmogus juo rūpinasi, jį puoselėja, laisto, tol augalas žaliuoja. Bet užtenka palikti jį likimo valiai ir augalas žūsta. Taip ir pastatas. Nesvarbu kokia buvo jo paskirtis, kol jis tarnavo žmogui jis buvo gyvas. Dabar žmogus nusigręžė nuo jo. Nuo 1944 m. iki 1956 m. čia veikė Ariogalos progimnazija. Vėliau mokyklai persikėlus į naują pastatą, rūmus sukrėtė bene didžiausi rekonstrukcijos darbai. Rūmai buvo pritaikyti Ariogalos tuberkuliozinei ligoninei. Toks pat likimas ištiko ir Kauno Romainių dvarą. Ten taip pat įsikūrė ligoninė tuberkuliozei gydyti. Ariogalos Čekuvos dvaro istorija siekia Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Vytauto laikus. XVI a. dvarą buvo išsinuomavęs kažin koks Belazaras. XVII a. dvaro  nebeliko,  vieta pradėta vadintis  Tautvilų-Blinstrubų  palivarku. XVIII a. Čekuva tapo dar vienu dvaru priklaususiu Šemėtų klanui, be Šiaulėnų, Diktariškių, kuriuos Pranciškui Šemėtai pavyko apsaugoti po 1831 m. sukilimo. Ko nepavyko padaryti Juozapui Šemėtai po antrojo sukilimo 1863 m. prieš Rusijos imperijos priespaudą. Iš Šemetų visi dvarai, tame tarpe ir Čekuvos dvaras buvo nusavintas ir atiduotas Lidijai Miller.  Lietuvos rusė Lidija Miller buvo ištekėjusi du kartus: už lenko Kochanovskio ir už Prancūzijos piliečio Arnoldi. Todėl kai kur rašoma Lidija Miller-Arnoldi. Jai priklausė Birštono kurortas. Po savininkės iškeliavimo pas aukščiausiąjį, dvaras pagal paveldėjimo teisę perėjo A. Milleriui, kurio deklaruota gyvenamoji vieta buvo Prancūzijoje. Po Nepriklausomybės atkūrimo dvaras atiteko Morkams.   SITUACINIS PLANAS   1 - Rūmai 2 - Sandėlys 3 - Koplytėlė 4 - Ūkinis pastatas   Dvaro vieta     INFORMACIJOS ŠALTINIS: www.nakacia.lt