Dubysos regioninis parkas       Dubysos regioninis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. I–2913 „Dėl regioninių parkų ir draustinių įsteigimo“ (Žin., 1992, Nr. 30–913), siekiant išsaugoti Dubysos erozinio slėnio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti. Regioninio parko paskirtis, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 490 „Dėl regioninių parkų nuostatų patvirtinimo“, yra išsaugoti raiškų Dubysos senslėnį, išraižytą intakų slėnių ir raguvų, ir ypač didelės geomorfologinės, hidrografinės, botaninės bei kultūrinės vertės kraštovaizdį; išsaugoti kultūros paveldo vertybes, iš jų – poeto Maironio sodybą, jos gamtinę ir kultūrinę aplinką.   Dubysos regioninio parko direkcija Dubysos regioninio parko apsaugos režimą užtikrina ir regioninio parko steigimo tikslų įgyvendinimą koordinuoja Dubysos regioninio parko direkcija. Dubysos regioninis parkas įsteigtas siekiant išsaugoti Dubysos erozinio slėnio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą. Dubysa – viena gražiausių Lietuvos upių. Upės kilpos ir senvagės, miškais apaugę šlaitai, salpinės pievos, vandeningi ir sraunūs intakai, tekantys giliais slėniais, sudaro savitą ekosistemą, turtingą augalų ir gyvūnų rūšių. Čia atplaukia neršti lašišos ir šlakiai.   Svarbiausios gamtos vertybės. unikalus labai įspūdingas plačiadugnis ir stačiašlaitis Dubysos senslėnis, išraižytas intakų (Lelyko, Šventupio, Šakumos, Upytės upelių, Kirkšnovės upės) slėnių ir raguvų. Įspūdingas gilus, siauras ir stipriai šakotas Dratvinio slėnis. Plauginių draustinyje auga Gražusis ąžuolas (skersmuo 1,4 m, aukštis 28 m).   Svarbiausios kultūros paveldo vertybės. Dubysos slėnio šlaituose gausu piliakalnių (Lyduvėnų ir Barsukalnio piliakalniai. Betygalos, Aukštuonos, Padubysio) ir senkapių. Visi regioninio parko gamtiniai ir urbanistiniai kompleksai bei objektai tiesiogiai susieti su Dubysa, jos ir jos intakų slėniais. Betygalos miestelio puošmena – paminklas Vytautui Didžiajam, bažnyčia su B. Pundziaus skulptūromis. Ugionyse vaizdinga liaudies klasicizmo stiliaus bažnytėlė. Unikalus Lyduvėnų geležinkelio tiltas – ilgiausias ir aukščiausias Lietuvoje.   Muziejai. Pasandravio memorialiniame draustinyje, Bernotų kaime saugoma poeto Maironio sodyba ir ją supanti gamtinė bei kultūrinė aplinka. Betygaloje yra krašto muziejus, kuriame gausi krašto istorijos, gamtos, geologijos ekspozicija, atspindinti turtingą įvykiais ir talentingais kraštiečiais miestelio praeitį.   Galimybės poilsiauti. Informacija apie regioninį parką, jo vertybes teikiama direkcijoje esančiame informaciniame centre, Lyduvėnų mokykloje ir krašto istorijos muziejuje Betygaloje. Poilsiui skirti miško parkai (Padubysio, Paturkšlio), stovyklaviečių teritorijos. Dubysos regioniniame parke stovyklauti galima Laštingalos (Daugodų miško) stovyklavietėje, esančioje 8 km nuo Raseinių Baisogalos link. Čia įrengtos tinklinio, krepšinio aikštelės, rengiamos masinės šventės ir turistų sąskrydžiai. Maudytis ir poilsiauti tinka Padubysio, Lakštingalų slėnio, Lyduvėnų, Kalniškių rekreacinės zonos, Luknės, Ariogalos tvenkiniai. Vandens turistų laukia Dubysa, regioninio parko teritorija vingiuojanti 46 km. Siūloma keliauti baidarėmis su šeima. Dubysa ne visuomet vandeninga. Tuomet kelionę geriausia pradėti žemiau Maironių Kelmės rajone. Tiesa, patiems reikia pasirūpinti valtimis ar baidarėmis, nes Raseinių rajone jos kol kas nenuomojamos.   Keliauti po regioninį parką padės direkcijos išleista turistinė schema su pažymėtais pėsčiųjų, dviračių, autoturizmo maršrutais. 4 km ilgio maršrutas Betygala-Ugioniai su gidu neprailgs, nes nepakartojamas kraštovaizdis, paveldo objektai, išsidėstę kairiajame Dubysos upės krante įdomūs įvairaus amžiaus turistams. Poeto Maironio gimtinę Pasandravyje ir tėviškę Bernotuose jungia ąžuolų takas (ilgis 1,5 km). Taką žymintys kryžiai ir koplytėlės puiki pažintis su lietuvių kryždirbystės tradicijomis. Bernotuose esančios etnografinės sodybos-muziejaus darbuotoja supažindina su poeto biografija.   Dviratininkams skirtas savaitgalio maršrutas (ilgis 32 km) Raseiniai – Lyduvėnai – Raseiniai. Vasarą organizuojami dviračių žygiai Raseiniai – Dubysa (Daugodai) – Raseiniai. Dubysos regioniniame parke, kairiajame Dubysos slėnio šlaite, greta kelio Raseiniai – Baisogala yra slidinėjimo trasa su keltuvu. Galima apsistoti dviejose kaimo turizmo sodybose: D. Babilienės Kaulakių kaime (prie Kaulakių tvenkinio) ir R. Aniulio prie Dubysos kairiojo intako Kirkšnovės tvenkinio (netoli Ariogalos). Žvejai mėgėjai gali žvejoti Dubysos upėje, Kaulakių tvenkinyje. Leidimus išduoda Medžiotojų ir žvejų draugijos Raseinių skyrius, Žemaitiės g.1-1, tel.70271.   Šaltinis: www.vstt.lt