Kidulių dvaras   Kidulių dvaras yra to paties pavadinimo  miestelio pradžioje, dešinėje kelio pusėje Jurbarkas – Šakiai, tik pravažiavus tiltą per Nemuną Jurbarke. Didesnė dvaro pastatų dalis įsikūrę ant aukštų Nemuno šlaitų. Su Kiduliais esu pažįstamas nuo studijų laikų, kai atlikau praktiką statydamas tiltą per Nemuną. Gyvenome vagonėlyje Kiduliuose. Man kaip Kauniečiui, tai buvo siaubingas užkampis, žemės pakraštys. Įprastas kolūkio centras ir siaubingai smirdintis pieno perpylimo pastatas. Kelias į Šakius buvo paprastas žvyrkelis. Iki to momento kai pompastiškai buvo atidarytas tiltas per Nemuną, tai buvo mažai lankomas užkampis.   Bet dabar patyrinėjęs šio miestelio praeitį, galiu teigti, kad savo laiku tai buvo istorinių įvykių centras visos Europos mastu. Būtent čia, Kidulių dvare buvo apsistojęs Prūsijos karalius Frydrichas Vilhelmas III po pralaimėjimo Napoleonui. Jam teko trauktis į rusų kontroliuojamas žemes, Rytprūsius. Čia buvo atvykęs ir Rusijos caras Aleksandras I, tiesioginis karo įvykių dalyvis. O jau 1812 m. birželį pro Kidulius didingai praėjo Napoleono kariuomenė.    Pats dvaras pergyveno skirtingus periodus, o nuo 1837 m. ši valda su aplinkiniais kaimais atiteko rusų armijos generolui leitenantui, baronui Jonui fon Ofenbergui, dalyvavusiam kare ir už pasižymėjimą 1813 m. Leipcigo mūšyje, apdovanotam ,,aukso šoble”. 1831 m. jis pasižymėjo šturmuojant sukilėlių įtvirtinimus Varšuvoje (už tai gavo deimantais puošta kardą, kabojusį Kiduliuose). 1882 metais dvaro sodyboje gyveno 144 gyventojai. 1884 m. Ofenbergai pastatė alaus daryklą. Turbūt tuomet buvo įrengta ir rūkykla. Šie ne įmantrios architektūros pastatai buvo apmūryti raudonomis  degto molio plytomis, o  kai kurių pastatų „raudonumą“ paslėpė tinkas. Dvarvietės statinių kompleksas nutįso daugiau kaip kilometrą. Ši Suvalkijos dalis ne kartą keitė savo priklausomybę vienai ar kitai imperijai. Po dviejų tautų respublikos padalinimo perėjo į Rusijos imperijos įtaką. Ankščiau tai buvo dalis, kuri priklausė Prusijai. Dabar tai vartai į Suvalkija. Dvaro rūmai  prikelti naujam gyvenimui. Šalia gražus suaugęs parkas. Labai gera praleisti laiką.            SITUACINIS PLANAS     1 - Kluonas javams 6 - Daržininko namas 7 - Tvartas 11 - Karvidė 12 - Alaus ir sūrių darykla 13 - Ūkinis pastatas 14 - Kalvė 15 - Kiaulidė 16 - Kiaulidė 17 - Arklidė 18 - Tvartas 19 - Kumetynas 20 - Kumetynas 21 - Račiaus namas 22 - Tvartas 23 - Ūkinis pastatas 24 - Grūdų sandėlys 25 - Tvartas 26 - Arklininko namas 27 - Rūmai 28 - Administracinis pastatas 29 - Tvartas 30 - Rūsys 31 - Buvusi vištidė   INFORMACIJOS ŠALTINIS: www.nakacia.lt INFORMACIJOS ŠALTINIS: www.nakacia.lt