Kruopių dvaras Kruopių dvaras minimas jau Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės dokumentuose. Dabar išlikęs parkas (gamtos paminklas). Istorija Minimas nuo XVI a. XVIII a. pabaigoje dvaras išlaikė Kruopių bažnyčią. Parkas Dabar iš dvaro likusi dalis parko, kuriame auga retų medžių, kaip antai Amūrinis kamštenis. Parką iš dviejų pusių supa kanalai. Pakraštyje – Antrojo pasaulinio karo metais žuvusių karių kapai. Sovietmečiu šalia parko buvo įrengtas didelis tvenkinys, parke – nedidelė vasaros estrada, suformuotas takų tinklas.   Sodybos nuoma - poilsiui ir ne tik.