Medemrodės dvaras   Medemrodės dvaras buvo Medemrodėje. Likę dvaro griuvėsiai, buvusių pastatų sienos, sumūrytos iš akmenų.     Istorija   XIX a. pradžioje dvaras priklausė vokiečiui Medemui. Vėliau jį valdė Šiopingas, baronas Ropas. XIX a. pabaigoje jį nupirko grafas Vladimiras Zubovas (1862–1933). Dvare jis 1895 m. įsteigė mokyklą, į kurią kviesdavo jaunus caro valdžios nemėgstamus mokytojus. Pats apsigyveno dvare po 1910 m. su antrąja žmona Vera Ušakova-Bielskiene. 1914 m. Medemrodės dvare slėpė V. Mickevičių-Kapsuką, pabėgusį iš Sibiro tremties, padėjo jam išvykti į Tilžę, o iš ten – į Zakopanę. Dabikinės dvarą perdavė savo sūnui Vladimirui.     Žymūs žmonės   Dvare mokytojavo rašytoja Aldona Didžiulytė-Kazanavičienė (V. Kapsuko žmonos sesuo), Elena Baronienė. 1914 m. dvare slapstėsi Vincas Mickevičius-Kapsukas, pabėgęs iš tremties Sibire.