Šaltinis: www.vstt.lt     Pagramančio regioninis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. I–2913 „Dėl regioninių parkų ir draustinių įsteigimo“ (Žin., 1992, Nr. 30–913), siekiant išsaugoti vertingą Akmenos - Jūros santakos slėnių ir miškų kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti.   Regioninio parko paskirtis, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 490 „Dėl regioninių parkų nuostatų patvirtinimo“, yra išsaugoti ypač vertingus gamtos požiūriu Jūros vidurupio ir Akmenos žemupio kraštovaizdžio kompleksus, Plynosios pelkės biocenozę; išsaugoti kultūros paveldo vertybes: Dapkiškių, Matiškių, Kreivių, Indijos, Pilalės, Švedkulnio, Kuturių, Pagramančio piliakalnius - kryžiuočių karų laikotarpio gynybinės grandinės Jūros ir Akmenos upių krantuose objektus kartu su Balskų, Lylavėnų senkapiais, Tamošaičių akmeniu, senovinėmis gyvenvietėmis, dvarvietėmis ir kapinaitėmis bei Pagramančio miestelio urbanistinį kompleksą.   Svarbiausios gamtos vertybės: Jūros ir Akmenos upės su gausiais jų intakais – Aušbruva, Lylava, Šunija, Sermu, Alanga, Vynija. Vertingi Jūros upės salpiniai slėniai su raiškiomis ir įspūdingomis atodangomis, kitų upių ir upelių slėniai bei raguvynai. Įspūdingos Genių ir Lengvenių atodangos, išsiskiriančios dydžiu. Vertingiausios augalų ir gyvūnų bendrijos aptinkamos Akmenos slėnyje, Plynosios aukštapelkėje ir jos apypelkio miškuose.   Svarbiausios kultūros paveldo vertybės: Dapkiškių, Matiškių, Kreivių, Indijos, Pilalės, Švedkulnio, Kuturių, Pagramančio piliakalniai – kryžiuočių karų laikotarpio gynybinės grandinės Jūros ir Akmenos upių krantuose objektai, kartu su Balskų, Lylavėnų senkapiais, Tamošaičių akmeniu, senovinėmis gyvenvietėmis, dvarvietėmis ir kapinaitėmis bei Pagramančio miesteliu ir bažnyčia sudaro vientisą lankytinų kultūros paveldo objektų kompleksą.   Galimybės poilsiauti. Poilsiui skirtos rekreacinės zonos – teritorijos prie Balskų kaimo, Akmenos ir Jūros pakrantėse bei prie Šunijos upelio. Rekomenduojamos visos kaimo turizmo sodybos šalia šio regioninio parko.   Prie Balskų kaimo, Akmenos ir Jūros upių pakrantėse įrengtos stovyklavietės, regyklos. Jūros upė vandens turizmui tinka net ir sausą vasarą, o Akmenos upė tik pavasarį – jos gilūs kanjonai, smarkios rėvos, aštrūs akmenys plaukiančiajam baidare leidžia patirti neužmirštamų įspūdžių. Vandens turizmo mėgėjams Pagramančio miestelyje įrengtas baidarių – kanojų nuomos punktas.   Pėsčiomis galima keliauti Plynosios aukštapelkės pažintiniu taku (ilgis 1,6 km). Automobiliu bei dviračiais įdomu keliauti šiomis trasomis: Ringiai – Gudlaukis - Matiškiai – Jociai – Lengveniai ir Pagramantis – Alijošiškės – Andriejaičiai – Indija – Biržų Laukas – Debliai. Trasa Pagramantis – Kreiviai – Pūtvė – Andriejaičiai – Alijošiškės puikiai tinka slidinėjimui. Miškuose daug grybų ir uogų.   Šaltinis: www.vstt.lt