Saidės pažintinis takas   Šio trumpo pažintinio tako kertiniai akmenys yra didingas Stirnių piliakalnis bei akmenuota Saidės ir Neries santaka. Stovint ties šių upių susitikimo vieta ir žvelgiant į didžiulius apsamanojusius riedulius vandenyje, stačius upelio slėnio šlaitus ir milžinus medžius, nesunku pasijusti lyg būtum visai ne Lietuvoje. Toks peizažas nėra tipiškas mūsų kraštui, jis labiau primena Skandinavijos šalis. Tačiau išties šis trumpas, vos 5 km ilgio upeliukas Saidė, smagiai gurgėdamas per jo vagoje suvirtusius akmenis, neša savo vandenis iš istorinio Trakų ežeryno į Lietuvos upių motiną – Nerį.   Įdomi ir piliakalnio istorija. Nors apylinkėse jau kadais sklandė pasakojimai apie ant kalvos prie Saidės viduramžiais stovėjusią pilį, Stirnių piliakalnis atrastas tik 1995 m. Jį atsitiktinai pastebėjo žinomas gamtininkas prof. R. Kazlauskas, kalno papėdėje užtikęs aukurą primenantį dubenuotą akmenį ir ėmęs dairytis čia kažkada gyvenusių žmonių pėdsakų. Nors piliakalnis iki šiol archeologų nėra išsamiai ištirtas, pagal gynybinių įtvirtinimų liekanas spėjama, jog jis buvo apgyvendintas prieš maždaug 1 500 metų.         ATSTUMAS 1KM., LAIKAS 1VAL.