Dieveniškių istorinis regioninis parkas   Dieveniškių istorinis regioninis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1992m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. I–2913 „Dėl regioninių parkų ir draustinių įsteigimo“ (Žin., 1992, Nr. 30–913), siekiant išsaugoti ir tvarkyti vertingus kultūros ir gamtos požiūriu Dieveniškių kraštovaizdžio, etnokultūrinius kompleksus, reguliuoti jų rekreacinį ir ūkinį naudojimą. Istorinio regioninio parko paskirtis, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 490 „Dėl regioninių parkų nuostatų patvirtinimo“, yra išsaugoti ypač vertingus gamtos ir kultūros paveldo požiūriu Poškonių ir Žižmų etnokultūrinius kompleksus, Dieveniškių urbanistinį kompleksą, jo planinę ir erdvinę struktūrą, unikalų Rimašių kaimą, Norviliškių vienuolyno kompleksą, Bėčionių piliakalnį, Dieveniškių, Skaivonių, Senųjų Miežionių, Didžiulių, Stakų, Poškonių pilkapius, Moko, Žižmų, Jankelių akmenis, Gaujos ir Stakų kraštovaizdžio bei Dieveniškių geomorfologinį kompleksus.   Dieveniškių istorinio regioninio parko direkcija   Dieveniškių istorinio regioninio parko apsaugos režimą užtikrina ir regioninio parko steigimo tikslų įgyvendinimą koordinuoja Dieveniškių istorinio regioninio parko direkcija. Dieveniškių istorinis regioninis parkas vienintelis tokio pobūdžio parkas Lietuvoje. Jis skirtas išsaugoti vertingą Dieveniškių apylinkių etnokultūros palikimą. Regioninio parko teritorija yra pietiniame Ašmenos aukštumos šlaite, kurį sudaro keli kalvagūbrių atragiai. Aukščiausia parko ir Šalčininkų krašto kalva – 262,6 m virš jūros lygio. Šiaurine ir rytine parko teritorija teka Gauja – švelni, šaltavandenė upė. Jos versmės yra ties Dainavėlės kaimu. Tačiau viena pagrindinių regiono vertybių – tai nuoširdūs ir paprasti vietos žmonės, kurie nepaisant įvairiausių negandų išlaikė unikalią ir savitą kultūrą bei papročius.   Svarbiausios kultūros paveldo vertybės. Bėčionių piliakalnis vienintelis pilies kalnas Dieveniškių apylinkėse. Čia matyti pylimo liekanų, o šalia jų – griovio pėdsakai. Stakų pilkapynas (42 pilkapiai) didžiausias Dieveniškių kyšulyje. Poškonių pilkapyne yra labai įspūdingas 22 m skersmens ir 1,8 aukščio pilkapis. Vertingi ir Didžiulių bei Senųjų Miežionių pilkapynai. Įdomūs mitologiniai akmenys Jankelis ir Jankeliukas, Mokas ir Užkeikta svodba.   Savitas Norviliškių vienuolynas – 17 a. pradžios renesansinės gynybinės architektūros kompleksas. Svarbiausia Dieveniškių urbanistinio komplekso dalis – keturkampė aikštė penkių istorinių kelių kryžkelėje. Dieveniškių bažnyčia – vertingas 18 a. pabaigos medinės architektūros pastatas. Gatviniai Poškonių, Žižmų ir Rimašių kaimai – architektūros paminklai. Žižmai vienas įdomiausių, labai mažai pakitęs pusantro kilometro ilgio gatvinis kaimas su etnografinėmis 19 a. pabaigos – 20 a. pradžios sodybos.   Svarbiausios gamtos vertybės. Miškingas Stakų slėniuotų aukštumų kraštovaizdis su aukštomis, siekiančiomis 262,6 m, plokščiakalvėmis. Botaniniu požiūriu vertingos Gaujos pakrantės ties Gudeliais ir Dieveniškėmis. Nemkamedžio ir Stakų miškuose auga galingi Grybiškių ir Stakų ąžuolai. Švedų miške stūkso legendomis apipinti Moko ir Šaltinių akmenys.   Muziejai. Dieveniškių istorinio regioninio parko informacijos centre Poškonyse sukaupti ir eksponuojami senieji namų apyvokos daiktai: skaptuotos geldos, vietos puodžių pagamintos čerpės, javų ir linų apdirbimo įrankiai bei tradicinių audinių ekspozicija:naudojama spalvinė gama ir gausi raštų įvairovė.   Galimybės poilsiauti. Informacinis centras, įsikūręs šalia Poškonių tvenkinio, apsuptas etnografinių kaimų ir istoriškai susiformavusio kraštovaizdžio. Direkcijos darbuotojai patars kur patogiau apsistoti ir pailsėti.   Teikiamos gido paslaugos, tačiau norintiems ir pageidaujantiems keliauti po istorinį regioninį parką savarankiškai rekomenduojame sekti pastatytų lankytinų objektų rodyklių nuorodas, prie gamtos ir kultūros paveldo objektų rasite informacinius stogastulpius bei aprašymus su būtiniausia informacija. Keliaujantieji dviem automobilių, dviem dviračių ir dviem pėsčiųjų maršrutais turi puikią galimybę susipažinti su šiuo unikaliu gamtos ir žmogaus sukurtu regionu. Netoli lankomų objektų įrengtos patogios automobilių stovėjimo aikštelės su miško baldais. Taip ir traukia prisėsti jaukiame gamtos prieglobstyje, užkąsti, pasimėgauti miško kvapais ir stebėtina ramybe.   Pėsčiomis galima keliauti Gaujos mokomuoju taku, kurio ilgis 1,7 km. Įsitikinsite kiek čia saugoma retų augalų rūšių.   Miškuose daug grybų, uogų. Jų užtenka ir atvykstantiems, ir vietos gyventojams.   Šaltinis: www.vstt.lt