Vilkėno dvaras (Klaipėdos apskr.)     Vilkėnas iki 1820 m. priklausė Švėkšnos dvarui, nors ir pirmą kartą buvo paminėtas dar 1695m.. 1912 m. Švėkšnos grafui Jurgiui Pliateriui vedus Vilkėno dvaro grafaitę pusseserę Janiną, Švėkšnos ir Vilkėno dvarai vėl buvo sujungti. Pirmojo Pasaulinio karo metais, grafams pasitraukus į Rusiją, abiejuose dvaruose šeimininkavo vokiečių baronas Vitenhorstas.  Dvaras garsėjo tuo, jog jam priklausė garsusis Jono Rustemo paveikslas “Lietuvaitė”, bei prancūzų skulptoriaus Huberto Luis-Noelio sukurta skulptūra “Rebeka, Vandens nešėja”. Tačiau 1940 m. Vilkėno dvaras buvo nacionalizuotas, jame apsigyveno Rusijos kariuomenės daliniai. Grafienė Janina iki mirties gyveno malūne, o grafas mirė tremtyje. Vokiečių okupacijos metais grafų sūnus Aleksandras sugrįžo, bet gyveno Švėkšnos dvare, o Vilkėno dvaras buvo paliktas ūkvedžių žiniai. 1944 m. artėjant frontui grafas pasitraukė į Vakarus, o po kelerių metų dvare buvo įkurti vaikų namai. Dar vėliau pastatas atiteko Šilutės hidraulinių pavarų gamyklai, ketinusiai jame įrengti poilsiavietę, tačiau taip ir nepradėjo dvaro rekonstrukcijos darbų. Galiausiai Vilkėno dvaras atiteko teisėtai šeimininkei – grafienei Felicijai Laimai Pliaterienei, kuri savo lėšomis prikėlė naujam gyvenimui vieną gražiausių Vakarų Lietuvos dvarų.   2015-10-28 pasiekė liūdna žinia tuos, kuriems nors kiek rūpi mūsų istorija. Netekome paskutinės iš senosios grafų Pliaterių kartos palikuonės. Eidama 96-uosius metus, Vašingtone miesto ligoninėje mirė Felicija Laima Pliaterienė. Velionės pageidavimu kremuoti jos palaikai bus parvežti į Švėkšną ir atguls  šalia vyro Aleksandro, kuris prieš 17 metų palaidotas Šviekšnos katalikų bažnyčios kriptoje.     SITUACINIS PLANAS   1 - Rūmai 4 - Arklidė 5 - Ūkinis pastatas 6 - Tvartas 12 - Vandens malūnas 13 - Sargo namas 14 - Ūkiniai pastatai 15 - Vartai   Dvaro vieta     INFORMACIJOS ŠALTINIS: www.nakacia.lt