Žibulių (Ilgižių) dvaras  (Kauno apskr.)     Žibulių (Ilgižių) dvaras yra Raseinių rajone, apie 11 km į šiaurės rytus nuo Betygalos. Dvarvietėje yra išlikęs vienas rūmų pastato fligelis  ir keli ūkio pastatai, gerokai praretintas parkas, vartai. Neoromantinės architektūros pavyzdžių Lietuvoje neturime daug: Tauragės pilis, Belvederio rūmai ir Žibulių (Ilgižių) neoromantinių rūmų pastatytų 1870 m likučiai. Išlikęs rūmų pastatas nebeturi centrinės dalies, prie jų prišlietas ne dvaro laikotarpio svetimkūnis, gyvenamasis priestatas. Žibulių dvarelio rūmų dalis bent jau padoriai užkoncervuota, parapetai apskardinti. Dvaras irgi laukia geresnių laikų.   Dvarų paveldo registravimo ir vertybių perėmimo komisijos darbas priklausė ir nuo vietinių komisarų sprendimo. 1940 m. rugpjūčio 17 d. komisijai lankantis Žibulių (Ilgižių) dvare ataskaitoje liko įrašas “Kambariai tušti, nes visus baldus išvežė raudonarmiečiai, o kiti vertingi paveikslai išvežti į Varšuvą”.   Žygimantas Augustas, 1568 metais gegužės 12 dieną būdamas Gardine, rašė raštą, kad Kauno ir Panemunės dvarų revizoriui dovanoja Ilgižių kaimo vietovę su teise steigti dvarą. Tas dokumentas yra kaip gimimo liudijimas. Jis tinka ir kaimui, ir dvarui. Su Ilgižių kaimu (Raseinių rajone) yra susijęs ir Onos Oginskytės-Deltuviškienės-Jaševskienės gyvenimas. Raseinių rajone yra trys Ilgižių gyvenvietės, ir dvi dvarvietės, tikrasis Žibulių dvaras ir buvęs Ilgižių III dvaras, kurio buvimo vietoje yra tik sukrypęs ūkinis pastatas. Žibulių dvaro puošnumą galima tik įsivaizduoti, nors ir apgriuvę, jie vis dar įspūdingai atrodo,  pasak vietinių rūmai yra statyti net tris kartus.   Dvaro parkas, arba tiksliau viskas kas iš jo likę, puošė gėlynai, rožynai. Sovietmečiu kam galėjo rūpėti kažkokie parkų puošybos elementai, reikėjo rūpintis šviesiu rytojumi. Rūmuose buvo įsteigta senelių prieglauda, tad gauti asignavimų remontui dar pavykdavo, kad išlaikyti pastatus. Bet kolūkis sugebėjo parodyti savo išradingumą, įkurdamas dvaro rūmuose tvartą, ant gražiausio parketo stovėjo arkliai, karvės, kiaulės (Taip buvo pasielgta ir Kretingoje su žiemos sodu, tarp iškirstu bananmedžių ganėsi galvijai). Kur galėjo puikiausiai apgyvendinti žmones vėliau pastatas tiesiog imtas ir nugriautas. Bet čia padėtis daug kartų geresnė už kitus likimo “brolius”; dvarus, kurie nesulaukė jokio dėmesio. O tokių, tarp 567 Lietuvoje esančių dvarų, yra daug.     SITUACINIS PLANAS     Dvaro vieta   INFORMACIJOS ŠALTINIS: www.nakacia.lt